Lütfen bekleyiniz...

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

19.11.2020 / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2020 / Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.06.2019 / Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10) 10.12.2018 / Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.10.2018 / Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 264) 09.07.2018 / Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 07.07.2018 / Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04.01.2018 / 775 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşmenin ve İhale Kararının Damga Vergisi ve Harç İstisnası Hakkında Özelge 06.11.2017 / Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilen Alandaki İşlemlerde BSMV Hakkında Özelge 08.06.2017 / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>