Lütfen bekleyiniz...

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

01.08.2021 / Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.02.2021 / Rezerv Yapı Alanından Çıkarılan Ve 775 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Parseller Üzerine İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin Hak Sahiplerine Devrinde Tapu Harcı Hakkında Özelge 19.11.2020 / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2020 / Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.06.2019 / Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10) 10.12.2018 / Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.10.2018 / Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 264) 31.10.2018 / "Gecekondu Önleme Bölgesi" Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmaz Üzerinde Bulunan Bağımsız Bölümün Gecekondu Sahibine Tahsisi Sonucu Yapılacak Tescil İşlemi Sırasında Tapu Harcı Aranıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge 09.07.2018 / Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 07.07.2018 / Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>