Lütfen bekleyiniz...

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
20.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15.06.2019 Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10)
10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31.10.2018 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 264)
09.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
07.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
04.01.2018 775 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşmenin ve İhale Kararının Damga Vergisi ve Harç İstisnası Hakkında Özelge
06.11.2017 Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilen Alandaki İşlemlerde BSMV Hakkında Özelge
08.06.2017 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.03.2017 15 Temmuz Darbe Girişiminde Gazi Olanların Faizsiz Konut Kredisi İle Alınan Konut İçin Tapu Harcı Muafiyeti Hakkında Özelge
24.03.2017 15 Temmuz Darbe Girişiminde Gazi Olanların Faizsiz Konut Kredisi ile Alınan Konut İçin Tapu Harcı Muafiyeti Hakkında Özelge
24.03.2017 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Harp Malüllüğü Aylığı Alan Şehit Babasının Yaptırdığı Konutların Tapuda Yapılan Cins Değikliği İşleminden Tapu Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge
03.03.2017 Aylık Bağlanma Şartı Oluşmadığı Halde Faizsiz Konut Kredisinden Faydalanarak Satın Alınacak Konut Nedeniyle Tapuda Tesis Olunacak İpotek ve Tescil İşlemlerinde Harç Muafiyeti Hakkında Özelge
12.01.2017 Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ
27.01.2016 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)
06.10.2015 Taahhütnamenin Noterde Tasdik İşleminde Damga Vergisi Ve Noter Harcı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında Özelge
22.06.2015 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi Olarak İlan Edilen Taşınmazın Noter, İfraz, Tevhit ve Cins Tashihi İşlemlerinin Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hakkında Özelge
28.05.2015 Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
06.05.2015 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
28.05.2014 Vazife Malullerinin Faizsiz Konut Kredisinden Faydalanarak Gayrimenkul Alması Durumunda, 2985 Sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesi Kapsamında İktisap Edecekleri Gayrimenkul Nedeniyle Tapuda Tesis Olunacak İpotek İşlemleri İle Tescil İşleminden Muaf Olup Olmadıkları Hakkında Özelge
26.05.2014 Ordu Vazife Malulü Olan Ve Faizsiz Konut Kredisinden Faydalanarak TOKİ’den Değil Üçüncü Şahıstan Gayrimenkul Alan Ordu Vazife Malulü Mükellef Adına Tapuda Yapılacak Tescil İşleminin Tapu Harcından Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge
13.02.2014 Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik
26.08.2013 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Sözleşmenin Damga Vergisi Ve Noter Harcına Tabi Olup Olmadığı Hususu İle İhale Makamı Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge
02.08.2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
12.07.2012 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sayfada 25 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor