Lütfen bekleyiniz...

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmeye Aykırı İmalatın Düzeltilmesi Uyarısı

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmeye Aykırı İmalatın Düzeltilmesi Uyarısı … NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : Kusurlu/Sözleşmeye Aykırı İmalatın Düzeltilmesi Uyarısı Açıklama : Müvekkilim arsa sahibi, muh...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Ayıp Bildirimi

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Ayıp Bildirimi …..... NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : Ayıp Bildirimi Açıklama : Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….say...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İnşaatın Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Feshin Bildirimi

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – İnşaatın Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Feshin Bildirimi ...… NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu veya Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Feshin Bildirimi

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Feshin Bildirimi …...... NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Feshin Bildirimi Açıklama : Müvekkilim arsa sah...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – BK md. 369 Uyarınca Sözleşmenin Feshinin Bildirimi

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – BK md. 369 Uyarınca Sözleşmenin Feshinin Bildirimi .......…. NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : Bk. Md. 369’a Göre Sözleşmenin Feshi Açıklama : Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulduğunun Bildirimi

İhtarname
4721 s Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulduğunun Bildirimi ......…. NOTERLİĞİNE -İHTARNAME- İhtar Eden : Vekili : Muhatap : Konusu : Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulması Açıklama : Müvekkilim arsa sahibi, m...